Informacje dla Pacjenta

Materiały Edukacyjne

Oprócz odpowiedniego opisu charakterystyki produktu i ulotki dołączonej do opakowania, dla niektórych produktów medac dostępne są także materiały edukacyjne zatwierdzone przez odpowiednie krajowe organy regulacyjne.
Poniższe materiały edukacyjne zostały zatwierdzone w odpowiednim państwie członkowskim UE.
Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.